Copy aanleveren

Via onderstaand formulier kunt u copy voor de Grensstreek aanleveren. Uw contactgegevens worden gebruikt om met u te kunnen overleggen over inhoud en of plaatsing van uw copy. Let u bij het aanleveren van foto’s op dat u de afgebeelde personen om toestemming voor publicatie in de papieren Grensstreek en de Facebooksite van de Grensstreek vraagt.