VALT DE GRENSSTEEK OM?

WIJ ZOEKEN NIEUWE IDEEËN, VRIJWILLIGERS EN MIDDELEN OM HET TIJ TE KEREN

GLANERBRUG – De Grensstreek, de krant van en voor Glanerbruggers, sluit aan het eind van het jaar zijn 43ste jaargang af. Wellicht bestaat de krant al langer, maar dat is niet exact te achterhalen. Wel is bekend dat de Grensstreek 43 jaar geleden is voortgekomen uit een fusie van een aantal kleinere Glanerbrugse huis-aan-huisbladen.

Maar de Grensstreek, die een begrip is in Glanerbrug, is in nood en dreigt te verdwijnen. Door stijgende kosten en verminderde inkomsten uit advertenties is de krant die altijd budgettair neutraal draaide in financiële problemen gekomen. Daarnaast hebben Elly en Willie Meester, beide bestuursleden van de stichting en medewerkers van het eerste uur te kennen gegeven hun bestuurstaken en werkzaamheden aan het eind van dit jaar neer te leggen.

Deze situatie werpt de vraag op of Stichting de Grensstreek moet worden ontbonden, de krant houdt op te bestaan, of dat er naar opties voor een doorstart gezocht moet worden. Het overgebleven bestuurslid, Jenne Smit, vindt dat de de optie voor een doorstart serieus onderzocht moet worden. Glanerbrug zonder Grensstreek is niet denkbaar en de ervaring in den lande leert dat als een dorpskrant eenmaal op houdt te bestaan dat deze niet weer terug komt. En dat is naar onze mening een gemiste kans.

Jenne kan de kar echter niet in zijn eentje trekken en is daarom op zoek naar vrijwilligers die mee willen denken over een doorstart en wellicht op termijn taken ook taken willen vervullen. Omdat het tijd voor verandering is wordt nadrukkelijk gevraagd om mensen met nieuwe en verfrissende ideeën die De Grensstreek weer een toekomst kunnen geven.

Wilt u meedenken over een doorstart van de Grensstreek of de handen concreet uit de mouwen steken bij het werven van adverteerders of het verrichten van administratieve taken meld u dan bij:

Jenne Smit , telefoon 0614333115, email: jenne.smit@gmail.com .